Анонс: конференція «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х років: проблеми теорії та методології досліджень»

Сьогодні в Україні виникла унікальна можливість для комплексного та систематичного вивчення діяльності Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії. Проте не зважаючи на величезні перспективи дослідження цієї тематики, стан її методологічного опрацювання потребує нагального осмислення. Усвідомлюючи необхідність змін та вдосконалень в методології вивчення боротьби ОУН і УПА, Центр досліджень визвольного руху вирішив провести у жовтні 2005 року, в м. Львові, науково-практичну конференцію – «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х років: проблеми теорії та методології досліджень».

Для обговорення винесено наступні питання:

  • Усна історія національно-визвольної боротьби 1920-х – 1950-х рр. в Україні
  • Джерелознавчі, архівознавчі та археографічні проблеми дослідження українського визвольного руху
  • Питання статистики, термінології, хронології та періодизації в дослідженнях ОУН і УПА
  • Біографістика у дослідженні національно-визвольного руху
  • Вивчення політичної думки та ідеології українського визвольного руху
  • Дослідження ґендерних проблем національно-визвольної боротьби
  • Щоденна історія
  • Методологічні проблеми геральдики, сфрагістики, фалеристики, прапорництва та картознавства українського визвольного руху
  • Проблеми вивчення та експонування матеріалів боротьби ОУН і УПА в музеях
  • Концептуальні та методологічні засади розвитку сучасної історіографії українського визвольного руху

Для участі у конференції просимо до 30 вересня подати свої заявки. У заявках обов’язково вказати  прізвище, ім’я, по-батькові., науковий ступінь, основне місце роботи, сферу наукових зацікавлень, тему доповіді та обсяг її друкованого варіанту.

Заявки приймаються за адресою:
Україна
м. Львів 
79026
вул. Козельницька 4 / 406
e-mail:cdvr@ukr.net