До 65-річчя загибелі провідника ОУН та командира УПА Петра Олійника — «Енея»

Автор — Олександр Іщук (м. Київ). 

Петро Олійник народився 5 січня 1909 р. в с. Молодинче (тепер — Жидачівського району Львівської області). 

В юнацькі роки був членом українського «Пласту», брав участь в діяльності 20 куреня ім. гетьмана Пилипа Орлика в м. Рогатині. З початку 1930-х рр. брав участь в діяльності Організації українських націоналістів. 

Згодом поступив на навчання до Львівського університету на факультет права. Був власником фірми «Мемор». 

В 1938 р. П. Олійник став Львівським окружним провідником ОУН. 23 жовтня 1938 р. він був зааре6штований польською поліцією і відсидів під вартою до початку німецько-польської війни. У вересні 1939 р. він, як багато інших українських політичних в’язнів. Зумів звільнитися і продовжив роботу у підпіллі. 

Після нападу Німеччини на СРСР 22.06. 1941 р. П. Олійник вирушив для організації роботи ОУН на Східну Україну. В 1942 р. він обіймав посаду обласного провідника ОУН на Дніпропетровщині. 

П. Олійник відіграв важливу роль у організації і створенні УПА. В 1943-1944 р. він букв командиром військової округи УПА «Богун», в 1944-1945 рр. — провідником східного краю ОУН на Північно-західних українських землях. В 1945-1946 рр. він був організаційним референтом західного краю Північно-західних українських землях. 

Після загибелі 12.02. 1945 р. Д. Клячківського — «Клима Савура» у вересні 1945 — лютому 1946 рр. П. Олійник був виконуючим обов’язки командира УПА-Північ. Він організовував масову збройну боротьбу проти спец загонів НКВС і НКДБ. 

У 1943 р. П. Олійник брав участь у переговорах з угорцями, які мали на меті встановити контакт між українськими та угорськими колами з метою припинення боротьби. 

Радянські спецслужби тривалий час полювали за ним. П. Олійник загинув в бою з загонами НКВС-НКДБ 17 лютого 1946 р. на хуторі Глинки біля с. Рудники Маневицького району Волинської області. Місце його поховання невідоме. 

У підпіллі ОУН П. Олійник використовував псевдоніми «Еней», «Роман», «Сергій». Мав військове звання майора УПА, був нагороджений однією з високих повстанських нагород — Бронзовим хрестом заслуги. 

 

Література про П. Олійника і діяльність підпілля ОУН і УПА на Волині: 

Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки. Видання третє, доповнене / Відп. ред. В. Мороз. — К., «Українська видавнича спілка», 2007. — 1006 с. (на с. 772 біографічна довідка про Б. Казанівського).

Літопис Української повстанської армії. Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга перша: Початки УПА; документи і матеріяли. Третє, виправлене видання. — Торонто, 1989. — 256 с.

Літопис Української повстанської армії. Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга друга. Друге, виправлене видання. — Торонто, 1985. — 256 с.

Літопис Української повстанської армії. Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини учасників. — Торонто, 1983., 312 с. 

Літопис Української повстанської армії. Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942–1945; книга перша: 1942 — липень 1944. — Торонто, 1983. 256 с.

Літопис Української повстанської армії. Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942–1945; книга друга: серпень 1944–1945 (продовження шостого тому). Торонто, 1983. — 272 с.

Літопис Української повстанської армії. Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади. — Торонто, 1997. — 279 с. (автор згадує про більшість керівників ОУН і УПА на Волині). 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 — 1944. Документи і матеріали / Упоряд. О. Вовк. — Київ — Торонто. 1999. — 724 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959 / Упоряд.: О. Вовк, І. Павленко, Ю. Черченко. — Київ — Торонто, 2001. — 652 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ (1943 — 1959). Книга перша: (1943–1945). — Київ — Торонто. 2002. — 597 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943 — 1959). Книга друга: 1946–1947. — Київ — Торонто. 2002. — 574 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944–1946. Документи і матеріяли / Упор. О. Вовк, С. Кокін. — Київ — Торонто, 2006. — 1448 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944–1945 / Упоряд. О. Іщук, С. Кокін. — Київ — Торонто‚ 2007. — 912 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО «Заграва», «Турів», «Богун» (серпень 1942 — грудень 1943 рр.) / Упоряд. В. Ковальчук. — Київ — Торонто‚ 2007. –848 с. 

Літопис Української повстанської армії. Нова серія. Том 14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи / Упор. В. Ковальчук, І. Марчук. — Київ — Торонто‚ 2010. — 640 с.

Сергійчук В.І. Український здвиг. Волинь. 1939-1955. — К.: Укр. Видавнича Спілка, 2005. — 840 с.

Волинь і Східна Галичина. 1943-1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах — Варшава-Київ, 2003. — Т. 1. — 288 с. 

Озимчук О.Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.): (На матеріалах Волині): Автореферат дис.... канд. іст. наук / Київський університет імені Тараса Шевченка. — К., 1995. — 21 с.

Сміян К.П. Волинь в період німецької окупації 1941-1944: Автореферат дис. ... канд. іст. наук / Ужгородський державний університет. — Ужгород, 1996. — 21 с. 

Стародубець Г.М. Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940-серпень 1943 рр.): Автореферат дис. ... канд. іст. наук / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — Чернівці, 2001. — 19 с. 

Антонюк Я. Діяльність СБ ОУН на Волині / Я. Антонюк. — Луцьк: Волинська книга, 2007. — 176 с. 

Волинь 1943. Боротьба за землю // «Ї». — Квітень 2003 р. — № 28. — 339 с. 

Волинь у Другій світовій війні. Збірник наукових та публіцистичних статей. — Гол. ред. М. Кучерепа. — Луцьк, 2005. — 252 с. 

Ільюшин І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. — К.: Інститут історії України НАН України — Київський славістичний університет, 2003. — 314 с. 

Марчук І. Командир УПА–Північ Дмитро Клячківський — “Клим Савур”. — Рівне: Видавець Олег Зень, 2009. — 168 с.

Ковальчук В.М. Діяльність ОУН(б) та запілля УПА на Волині й південному Поліссі в 1941-1944 рр. — Торонто-Львів, «Літопис УПА», 2006 (серія «Бібліотека», т. 7). — 512 с. 

Ковальчук В. Джерела з історії господарської мережі запілля УПА на Волині і Поліссі (1942–1945 рр.) // Визвольний шлях. — 2004. — № 12. — С. 86–99. 

Ковальчук В. Джерела з історії і діловодство господарської мережі запілля УПА на Волині (1943–1944 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — 2005. — Т. 11. — С. 312–329. 

Ковальчук В. Джерела з історії мережі ОУН(б) і запілля УПА // Визвольний шлях. — 2005. — № 7. — С. 106–124. 

Ковальчук В. Джерела з історії та діловодство господарської мережі запілля УПА на Волині (1943–1944 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених. — 2005. — Том 11. — С. 312–329. 

Ковальчук В. Джерелознавчий огляд історії ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі за серпень 1942 — грудень 1943 рр. // Мандрівець. — 2007. — № 2. — С. 102–104. 

Ковальчук В. Діловодство та архівна справа в УПА на Північно-західних українських землях в 1943 — на поч. 1944 рр. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — 2002. — Т. 8. — Част. ІІ. — С. 178–187.

Ковальчук В. Документальні джерела про діяльність політичних (суспільно-політичних) референтур мережі ОУН(б) і запілля УПА на північно-західних українських землях (друга половина 1943 — перша половина 1944 рр.) // Український визвольний рух. — 2005. — Вип. 5. — С. 135–152. 

Ковальчук В. Документи ОУН(б) і запілля УПА про українсько-польське протистояння на Волині і Поліссі у 1943–1944 роках: спроба групування за походженням // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Том 12. — С. 89–92. 

Ковальчук В. Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині в роки Другої світової війни // Болховітіновський щорічник 2008. — Київ, 2009. — С. 94–97. 

Ковальчук В. Друковані джерела про основні напрямки діяльності організаційних референтур ОУН(б) і запілля УПА (Волинь і Полісся, друга половина 1943 — початок 1944 рр.) // Український визвольний рух. — 2005. — Вип. 6. — С. 115–132. 

Ковальчук В. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни // Український історичний збірник. — 2005. — Вип. 8. — С. 448–457. 

Ковальчук В. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни // Український археографічний щорічник. — 2006. — Вип. 10/11. — Том 13/14. — С. 73–82.

Додано 17.02.2011