Навчальний курс «Український визвольний рух 1920-50-тих років»

Курс для студентів історичного факультету Українського католицького університету.

Історія України ХХ століття є часом найбільшого розвитку українського визвольного руху, але історіографія цього питання є ще слабо розроблена. На дослідженні цієї проблематики у радянські часи було накладене суворе ідеологічне табу. Із відродженням української державності та становленням нової української історіографії сталися суттєві зрушення у вивченні визвольної боротьби періоду 1917-1920-тих років. Проте наступний період 1920-1950 років, період діяльності УВО, ОУН та УПА залишається мало дослідженим. Над цієї проблематикою досі тяжіють багатолітні пропагандистські нашарування, створені учасниками протистояння понад півстолітньої давності або їх послідовниками, вона досі викликає значний політичний резонанс у суспільстві.

Спробою не заполітизованого наукового погляду на цей важливий етап розвитку українського визвольного руху є пропонований курс. Він є по суті першим оформленням сучасних наукових досліджень історії ОУН та УПА в спеціальний університетський курс лекцій та практичних занять. Тематика викладу носитиме проблемно-хронологічний характер, тобто окрім послідовного викладу матеріалу про розвиток структур визвольного руху, окремо розглядатимуться питання становлення його ідеології, співвідношення із іншими політичними силами, порівняння із аналогічними рухами інших народів та ін. У викладі матеріалу використовуватимуться наочні матеріали, як джерельного характеру (документи, світлини, кінохроніки того часу) так сучасні науково-популярні фільми з цієї тематики.

Курс включатиме серію практичних занять головним завданням, яких буде навчити студентів працювати із першоджерелами – документами, спогадами, періодикою того часу, історіографією проблеми. Підсумковим результатом курсу буде написання кожним слухачем тематичного есею.

Тематика курсу
Лекція 1. Вступна.
План.
Окреслення проблематики, визначення понять, хронологічні рамки.
Джерельна база.
Історіографія питання.
Ситуація на українських землях після поразки визвольного руху 1917-1920 рр - – причини поразки, наслідки, спроби продовження збройної боротьби (отаманщина, «Холодний Яр»), ситуація в Галичині.

Лекція 2. Українська військова організація 1920-1929.
План.
Процес формування УВО.
Розгортання діяльності – боротьба до 1923 року, стосунки із урядом ЗУНР.
Бойові акції.
Пропагандистська діяльність.

Лекція 3. Організація українських націоналістів 1929-1939.
План
1.Молодіжні націоналістичні організацій 1920-тих рр.
2. Формування ідеологічного обличчя ОУН.
3. Заходи із створення єдиної організації, Віденський Конгрес 1929 року.
4. Діяльність ОУН 1929-1939 – акції, відносини із іншими політичними силами, пацифікація, судові процеси, вбивство Коновальця, наростання суперечностей в середовищі ОУН.

Семінарське заняття 1. Причини та обставини створення ОУН.
План:
1. Ситуація в Західній Україні після 1920 р.
2. Формування націоналістичного руху, його джерела, складові.
3. Становлення ідеології українського націоналізму.
4. Трансформація УВО, формування структур ОУН, особливості діяльності в міжвоєнний період, відносини з іншими політичними силами.

Лекція 4. ОУН на початковому етапі Другої світової війни 1939-1941.
План
Карпатська Україна.
Західна Україна в складі УРСР 1939-1941.
Розкол в ОУН.
Краківський період діяльності, підготовка до війни.
Лекція 5. Діяльність ОУН 1941-1943 років.
Акт відновлення Української державності 30 червня 1941 року.
Німецькі репресії, перехід до антинімецького підпілля.
ОУН на Східних українських землях.
Підготовка збройної антинімецької боротьби, становище на Волині, створення УПА.

Семінарське заняття 2. Український визвольний рух та Німеччина.
План:
1. Відносини УВО та ОУН з Німеччиною 1920-30-ті рр.
2. ОУН та Німеччина на початковому етапі Другої світової війни 1939-1941.
а)військова співпраця
б) Акт відновлення Української Державності 30 червня 1941.
3. Антинімецька боротьба ОУН та УПА 1942-1944.
а) перехід на антинімецькі позиції
б) розгортання збройної боротьби УПА на антинімецькому фронті
в) відносини із Німеччиною на завершальному етапі німецької окупації 1944 р.

Лекція 6. Розгортання повстанських сил 1943-1944.
План.
Розширення теренів боротьби, охоплення Галичини, Закерзоння, створення Української народної самооборони.
Рейди на Східноукраїнські землі.
Повстанські республіки.
Структура УПА, формування старшинських кадрів.

Лекція 7. Пропаганда УПА та політичні акції українського підпілля.
План.
Загальна політична стратегія визвольного руху.
Пошук союзників - створення національних відділів, Конференція поневолених народів, переговори з угорцями, румунами, німцями.
Розвиток ідейно-програмових положень ОУН – ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН, створення Української головної визвольної ради, Народно визвольної революційної організації, формулювання подальшої концепції боротьби.

Семінарське заняття 3. Антипольський фронт у боротьбі ОУН та УПА.
План.
1. Ідейно програмові засади українського визвольного руху щодо польського питання.
2. Спроби українсько-польських переговорів.
3. Українсько-польське збройне протистояння - Холмщина, Волинь, Галичина, Закерзоння.

Лекція 8. Міжнародна діяльність українського підпілля.
План.
1.Загальна міжнародна стратегія у післявоєнний період.
2. Переговори з поляками.
3. Міжнародна пропагандистська діяльність, закордонні рейди, західна преса про УПА.

Лекція 9. Діяльність УПА 1944-1949.
План.
Перший період антирадянської боротьби УПА 1944-1946 – перехід фронтів, бої 1944, вибори до Верховної ради СРСР 1946.
Другий період 1946-1949 – перехід до тактики підпілля, наголос на пропагандистській діяльності, розформування УПА.

Лекція 10. Видавничо-пропагандистська діяльність підпілля.
План.
Особливості видавничої справи.
Розповсюдження підпільної літератури.
Публіцистика українського підпілля – автори, тематика, значення в розвитку ідейно-політичних основ визвольного руху.
Лекція 11. Завершальний період боротьби українського підпілля 1949-1954.
План.
1.Знищення провідного складу підпілля.
2. Спроби проникнення на Схід.
3. Останні повстанці

Семінарське заняття 4. Боротьба репресивно-каральної системи СРСР проти українського визвольного руху.
План.
1.Протистояння між УПА та радянськими партизанами 1943-1944 рр.
2.Закріплення радянської влади, боротьба з повстанським рухом 1944-1946.
3.Агентурна боротьба проти підпілля, масові репресії  та депоратації населення.
4.Методи психологічної війни проти визвольного руху.

Лекція 12. Підсумкова.
План.
Масштаби визвольного руху – територіальне охоплення, чисельність.
Рівень підтримки населення.
Порівняння з визвольними рухами інших народів.
Боротьба в таборах, вплив на наступні етапи визвольного руху (дисидентський рух 1960-70 рр, національно-демократичний рух кінця 1980-тих рр.)
Значення українського визвольного руху 1920-50 рр. та його місце в історії.

к.і.н. Володимир В'ятрович