Роботи учасників конкурсу студентських робіт - у загальному доступі

Нещодавно ми підбили підсумки конкурсу студентських наукових робіт "Український визвольний рух 1920-х - 1920-х  рр.". Метою конкурсу було поглибити вивчення і популяризувати історію українського визвольного руху 20-х – 50-х рр. ХХ ст. серед молоді, яка навчається у вишах.

Усього надійшло 57 робіт, з яких 42 було допущено до конкурсу, оскільки в них було дотримано всіх вимог до оформлення. За перемогу змагалися студенти з університетів Києва, Львова, Полтави, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Чернівців, Сум, Вінниці, Маріуполя, Херсона, Черкас, Харкова, Острога, Кіровограда, Івано-Франківська, Кременця, Кам’янця-Подільського, Житомира, Рівного, Дрогобича, Кривого Рогу, Умані та Дніпропетровська.

Відтепер праці конкурсантів можна переглянути у відкритому доступі.

Роботи фіналістів:

Перше місце - Нестор Юрій (Львівський національний аграрний університет) «Гастрономічна культура української «лісової армії»;

Друге місце - Загорулько Юлія (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) «Висвітлення українського націоналістичного руху в курсі історія україни в старшій школі»;

Третє місце - Задера Вікторія (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) «Опозиційні настрої українського селянства в період НЕПу»;

Додатково відзначені журі:

Помінчук Володимир (Житомирський державний університет імені Івана Франка), «Заходи радянської влади по боротьбі з українським націоналістичним рухом та його протидія у 1944–1945 рр. на Східній Волині»;

Твердовський Антон (Херсонський державний університет) «До проблеми типології українського націоналізму 1920-1950-х рр.»;

Зьола Наталія (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), «Роль греко-католицького душпастирства в ОУН-УПА з позиції митрополита Андрея Шептицького: українська історіографія»;

Переходько Ярослав  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Діяльність ОУН і УПА на Закарпатті: радянський погляд (за матеріалами «Паспорта Закарпатської області УРСР 1950 р.»)»;  

Павлович Юрій (Львівський національний університет імені Івана Франка), «Воєнна діяльність сотника УПА Івана Наконечного-«Орленка» на Самбірщині (1946-1948)»;

Учасники конкурсу:

Боднар Катерина (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського) «Омелян Грабець-'Батько': життєвий шлях подільського героя»;

Бочкарьова Марина (Київський національний торговельно-економічний університет) «Боротьба радянської влади з українським повстанським рухом в 20-ті роки ХХ століття»;

Гречук Олена (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили) «Теоретичний контекст еволюції поняття «нація»;

Григоренко Олександра (Одеський національний морський університет) «Ідея понад життя, крізь простір і час: три покоління родини Гордієвських — провідники українського визвольного руху»;

Дацків Петро (Львівський національний університет ім. Івана Франка) «У пошуках своєї правди: спроба аналізу публікацій в офіційній та підпільній пресі»;

Демченко Анастасія (Маріупольський державний університет) «Українське підпілля під час «Відлиги» (1954–1964 рр.)»;

Духняк Тарас (Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького) «Форми участі жіноцтва в українському національно-визвольному русі в Галичині (1941–1960 рр.)»;

Іващенко Олександр (Національний університет «Києво-Могилянська академія») «Ґенеза політико-ідеологічних концепцій державотворення в ідеології українського націоналізму»; 

Іващук Марія (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка) «Повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920-1950-х рр.»;

Козлова Альбіна (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського) «Жіночі постаті ОУН»;

Кустовський Олексій (Київський національний торговельно-економічний університет) «Причини та форми боротьби українських селян з радянською владою у ході здійснення політики колективізації»;

Лаврі Оксана (Одесський національний універистет ім. Іллі Мечникова) «Концепції української державності в поглядах представників української еміграції консервативного напрямку 1920-х років»;

Лазоревич Ірина (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича) «Часопис «Сурма» як приклад революції свідомості»;

Ленцик Наталя (Український Католицький університет) «Діяльність жінок в національно-визвольній боротьбі 1939-54 років»;

Мельничук Катерина (Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка) «Рух опору атеїстичній політиці більшовицької влади у 1920 – х. рр. на Поділлі на прикладі «Антонівського дива»;

Метельська Анна (Київський національний торговельно-економічний університет) «Діяльність ОУН та УПА на території Уманщини в 1941 - 1943 р.»;

Павлів Олег (Національний педагогічний універистет ім. Михайла Драгоманова) «Зродився він великої години (нарис життя та творчості Осипа Бойдуника)»;

Панчук Інна (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського) «Антибільшовицьке повстання під керівництвом Я. Гальчевського у 1919-1922 рр.»;

Паращук Людмила (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського) «Діяльність ОУН-УПА на Вінниччині в 1941-1944 рр».;

Рибкіна Марина (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі») «Постать Симона Петлюри очима зарубіжних істориків»;

Рій Анастасія (Український Католицький університет) «Тема гітлеризму в публіцистиці Дмитра Донцова»;

Самокіна Ганна (Дніпропетровська державна фінансова академія) «Український націоналістичний рух на Наддніпрянщині у 1920-1950 рр.»;

Сапсай Олександра (Сумський державний університет) «Товариство колишніх вояків Армії УНР у Румунії»;

Сасюк Аліна (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем'янчука) «Ніл Антонович Хасевич – художник і політик»;

Скорих Олександра (Львівський національний університет ім. Івана Франка) «Діяльність Хариті Кононенко в Рівному (1941-1943)»;

Стичинський Іван (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) «Вивчення побуту та повсякдення вояків УПА у фронтових умовах. Джерелознавчий аспект»;

Сухих Андрій (Національний університет «Острозька академія») «Боротьба тернопільського партизанського зʼєднання ім. М. С. Хрущова проти військової округи УПА «Заграва» (1943–1944 рр.)»;

Тарасюк Ярослав (Дрогобицький державний педагогічний універистет ім. Івана Франка) «Іван Лаврів – активний учасник підпілля ОУН»;

Тимофіїнко Аліна (Харківська державна академія культури) «Деятельность ОУН-УПА в Харьковской области в период 1941 – 1950-х гг. и её влияние на культуру Украины»;

Тютенко Роман (Львівський національний університет ім. Івана Франка) «Офіцери на службі Центральної Ради: проблема вибору політичних орієнтирів»;

Худзік Марта (Львівський національний університет ім. Івана Франка) «Життєві шляхи вiйськових командирів до їхнього вступу у ряди Української Повстанської Армії у світлі біографічних досліджень (на прикладі Степана Стебельського і Володимира Щигельського)»;

Чилібі Руслан (Львівський національний університет ім. Івана Франка) «Історичні міфи та їх вплив на формування української нації»;

Шевченко Ліна (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини) «Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941-1945-х роках»;

Ярич Володимир (Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка) «Камянець-Подільський надрайон ОУН та його діяльність у 50-х рр.».

 

Нагадаємо, конкурс студентських наукових робіт про український визвольний рух проводився третій рік підряд, з 2012 року. Організатори — Центр досліджень визвольного руху спільно з Інститутом суспільних досліджень, Центром історії державотворення України в ХХ столітті НаУКМА та Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського інституту національної пам’яті.